Οι κρατικές επεμβάσεις, όχημα για την παγκόσμια ηγεμονία

Νίκος Ροής, Η Αυγή, Δημοσιευμένο: 2023-04-19

Oι επενδύσεις και ο έλεγχος των νέων τεχνολογιών είναι το πεδίο ανταγωνισμού για την ηγεμονία της γεωστρατηγικής εξουσίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας· ο τρίτος μεγάλος πόλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μπορούσε να συμμετέχει στον ανταγωνισμό, περιορίζεται στον ρόλο του παρατηρητή. Ο λόγος δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει μια κοινή ομοσπονδιακή οντότητα ικανή να κινητοποιήσει και συντονίσει τις προσπάθειες των μελών της, όσο οι ουσιαστικές διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ τους.

Η νέα πράσινη βιομηχανική πολιτική

Νίκος Ροής, Η Αυγή, Δημοσιευμένο: 2023-02-07

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον υπό διαμόρφωση πολυκεντρικό κόσμο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεχής κινητικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής. Στις 22 Νοεμβρίου του 2022, οι υπουργοί της Γαλλίας και Γερμανίας Μπρουνό Λεμέρ και Ρόμπερτ Χάμπεκ συναντήθηκαν και συζήτησαν για μια «ανανεωμένη ώθηση» της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολίτικης, εφαλτήριο για μια επερχόμενη αναθεώρηση της υπάρχουσας πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
×
×