Η «Liberation» χωρίς τον Ζυλί

GERARD COURTOIS, Αναδημοσίευση από την Le Monde, Το Βήμα,, Δημοσιευμένο: 2006-07-04

Γύρισε λοιπόν η «Λιμπερασιόν» τη σελίδα Ζυλί. Τη σελίδα του ιδρυτή της, του εμπνευστή της, του εκπροσώπου της, αυτής ακόμη της εικόνας της, γιατί ο Σερζ Ζυλί ενσάρκωνε την εφημερίδα «του».
×
×