Πτωχεύσεις «μικρού» αντικειμένου

Σωτήρης Παπαμιχαήλ, Η Εφημερίδα των Συντακτών, Δημοσιευμένο: 2021-06-02

Την Τρίτη 1η Ιουνίου 2021 ξεκίνησε –μετά πεντάμηνη παράταση– η πλήρης εφαρμογή του Ν.4738/27.10.2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», του αποκαλούμενου και «Πτωχευτικού Νόμου», αφού στα άρθρα 75–203 ρυθμίζεται η ΠΤΩΧΕΥΣΗ, όλων, φυσικών και νομικών προσώπων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη σημασία για τους μικρομεσαίους έχουν οι ρυθμίσεις του νόμου για τις «Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου» (ΠΜΑ) αφού, βάσει των κριτηρίων του νόμου, σε αυτές υπάγεται δυνητικά η συντριπτική πλειονότητα των ατομικών και εταιρικών επιχειρήσεων της χώρας.

Πώς χάνεις το σπίτι σου χωρίς να το καταλάβεις

Σωτήρης Παπαμιχαήλ, Η Εφημερίδα των Συντακτών, Δημοσιευμένο: 2020-10-27

Η προστασία ή μη της πρώτης κατοικίας από τον πτωχευτικό νόμο βρίσκεται στο κέντρο του δημοσίου διαλόγου και είναι απολύτως λογικό, εξαιτίας της θεμελιώδους σημασίας που έχουν για κάθε άτομο και οικογένεια η εξασφάλιση και διατήρηση ιδιόκτητης κατοικίας. Αυτή η ανάγκη έχει λάβει συνταγματική περιωπή, αφού στο άρθρο 21 παράγραφος 4 του ισχύοντος Συντάγματος ορίζεται ότι: «H απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους».

×
×