Νέο Τεχνολογικό Λύκειο

Γιώργος Ζάψας, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩN, Δημοσιευμένο: 2013-08-30

zapsas

Η νέα πρόταση για την επαγγελματική εκπαίδευση επαναφέρει αντιλήψεις και απόψεις, για την ανάπτυξη και την επαγγελματική ένταξη στην αγορά εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, που η καθολική πλειοψηφία των ειδικών της εκπαίδευσης αλλά και των γονιών πίστευαν ότι είχαν παντελώς ξεπερασθεί.

Είναι βέβαια παραδεκτό ότι ο πλουραλισμός ευκαιριών και εκπαιδευτικών διαδρομών που είχε επιτευχθεί ήταν αποτέλεσμα της οικονομικής ευμάρειας και κυρίως “ευήκοων ώτων” φωτισμένων πολιτικών. Στην πορεία των ετών η όποια πρόοδος σημειώθηκε (Πολυκλαδικό, ΤΕΕ Α & Β Κύκλου) φαλκιδεύτηκε είτε από συντεχνιακές παρεμβάσεις, είτε από την άσκοπη ανάγκη «νέων» παρεμβάσεων (ΕΠΑ.Λ(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) – ΕΠΑ.Σ(ΕΠΑΓΓ/ΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ)).

×
×