Βουτιά και τάληρο

Με το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό και την παραλία

Δημήτρης Χριστοφιλόπουλος, Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2006-08-03

Η κυβέρνηση φημίζεται για τις μη αποφάσεις της. Κατά κανόνα δεν σχεδιάζει, ούτε και αποφασίζει μέτρα πολιτικής. Σε περιπτώσεις όπου αποφασίζονται πολιτικές, αυτές συχνά δεν εφαρμόζονται λόγω πολιτικού κόστους (λ.χ. νόμος για τις ΔΕΚΟ).
×
×