Οι τάσεις και τα ρεύματα

Μάρκ Λάζαρ, Κυρ. Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2007-10-07

Αντί να προσπαθούμε να καθορίσουμε αν η αριστερά είναι αυτό που υποστηρίζει ότι είναι, να στοχαστούμε για τη φύση της, να ζητήσουμε την ομοιογένειά της ή να πούμε τι πρέπει να κάνει, είναι αναμφίβολα πιο ορθό να εξετάσουμε την εξέλιξή της με αφετηρία τη δεκαετία του 80.
×
×