Η πρόκληση της ευρωπαϊκής ενότητας

Giorgio Napolitano, Το Βήμα, Νέες Εποχές, Δημοσιευμένο: 2009-04-12

...Είναι πολύ επίκαιρο το ζήτημα της δημοκρατίας σε μορφές που υπερβαίνουν τα εθνικά όρια αλλά δεν μετακινούν τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες που έχουν καθοριστεί από την ιστορία της Ευρώπης και έχουν ενδυναμωθεί μέσα από την κοινή μας συνείδηση ως Ευρωπαίων.
×
×