Ευρώπη και κλιματική αλλαγή: η αποτυχία μιας πολιτικής

Paul Rogers, OpenDemocracy, ppol.gr, Δημοσιευμένο: 2009-05-13

Η επέκταση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την επίτευξη των «αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας» (MDG) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, έως το 2015.
×
×