Η διάλυση της συλλογικότητας

Ρομπέρ Καστέλ, Κυρ. Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2005-07-31

Αυτό που διακυβεύεται μέσα από το μετασχηματισμό του καπιταλισμού -ο οποίος άρχισε να παράγει τα αποτελέσματά του στις αρχές του ’70- είναι κατά βάση η προώθηση μιας γενικευμένης κινητικότητας των εργασιακών σχέσεων, των επαγγελματικών σταδιοδρομιών και της προστασίας που συνδεόταν με τις θέσεις απασχόλησης.
×
×