Ευρωπαίοι πολίτες δίχως ρόλο;...

Γιατί πανευρωπαϊκά κυριαρχεί η εθνική προσέγγιση των προβλημάτων

Μάνος Παπάζογλου, Τα Νέα, Δημοσιευμένο: 2013-08-29

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών των κρατών-μελών γνωρίζει ότι διαθέτει το status του πολίτη της ΕΕ και τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό (βλ. Flash Eurobarometer, 365, «EU Citizens’ awareness of their status as citizens of the EU»).

×
×