Η αλληλοτροφοδότηση Ισλάμ και κεμαλισμού

Κώστας Γαβρόγλου, Κυριακάτικη Αυγή, Δημοσιευμένο: 2006-02-19

Η κατανόηση του Ισλάμ είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Γιατί η κατανόηση του Ισλάμ, όπως και κάθε πολιτισμού, δεν γίνεται ούτε μονάχα μέσα από βιβλία, ούτε και μπορεί να γίνει γρήγορα. Η κατανόηση του Ισλάμ είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο από το να κατανοηθούν οι διαφορές ανάμεσα στους σιίτες και τους σουνίτες.
×
×