Τεχνητή Νοημοσύνη και ελίτ

Δημοσθένης Δαγκλής, Η Εφημερίδα των Συντακτών, Δημοσιευμένο: 2023-05-04

Προοδεύει με επιτάχυνση και θα είναι πρωταγωνίστρια της εξέλιξης του επιστημοτεχνολογικού μας πολιτισμού -τουλάχιστον για τον 21ο αιώνα- η Τεχνητή Νοημοσύνη (T.N. – Artificial Intelligence).

Η Τ.Ν. αναφέρεται στην ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου, να εξομοιώνει την ανθρώπινη νοημοσύνη (Α.Ν.) αλγοριθμικά με χρήση συμβόλων και λογικών κανόνων και έχει πάμπολλους τομείς εφαρμογής.

Η βιβλιογραφία του θέματος είναι ήδη μεγάλη, με πληθώρα μελετών και εφαρμογών στα περισσότερα είδη ανθρώπινης παραγωγικής ενασχόλησης και εργασίας, π.χ. από τις καλές τέχνες και την εκπαίδευση μέχρι βέβαια τη βιομηχανία.

×
×