Αγνοήθηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αγωγού

ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Γιώργος Παπαδημητρίου, Τα Νέα, Δημοσιευμένο: 2006-09-26

Η Διακήρυξη της 4ης Σεπτεμβρίου 2006 των ηγετών της Ρωσίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για την ενεργειακή συνεργασία αποτελεί σημαντικό σταθμό για την προώθηση του αγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης. Η κατασκευή και η λειτουργία του παρουσιάζουν σύνθετες οικονομικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές πτυχές.
×
×