Γιατί το ΔΝΤ δεν μπορεί να διασώσει την Ελλάδα

Daniel Gros, Η Καθημερινή, Δημοσιευμένο: 2010-03-23

Η εν εξελίξει κρίση έφτασε σε ένα ευαίσθητο σημείο. Η Ελλάδα είναι σε θέση να αντλήσει δανεισμό από τις χρηματαγορές, θεωρεί όμως ότι το επιτόκιο με το οποίο μπορεί να της χορηγηθεί, 6,5% για τα δεκαετή ομόλογα, είναι αβάστακτο.
×
×