Το πολιτικό και επιχειρηματικό πρόβλημα

Εκ μέρους της πλειοψηφίας των μελών του απερχόμενου Δ.Σ. στη Γ. Συνέλευση της ΑΥΓΗΣ Α.Ε.

Γιάννης Νικολάου, Αυγή, Δημοσιευμένο: 2008-09-17

Η σημερινή Γ.Σ. της «Α» είναι σημαντική για το μέλλον της εφημερίδας και κρίσιμη ως προς τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Η Γ.Σ. αυτή δεν είναι τακτική αλλά έκτακτη. Συγκαλείται ύστερα από απαίτηση του ΣΥΝ, που τη ζήτησε με σκοπό την αλλαγή του υπάρχοντος Δ.Σ. και την εκλογή νέου, πριν αυτό ολοκληρώσει την 3ετή θητεία του για την οποία είχε εκλεγεί πριν από ένα χρόνο περίπου.
×
×