Σήμερα ζούμε μια σύνθετη πολυπολικότητα

Ζακί Λαϊντί, Συνέντευξη στην Ελένη ΤΣΕΡΕΖΟΛΕ, Αυγή της Κυριακής, Δημοσιευμένο: 2008-12-07

Ο Ζακί Λαϊντί, που βρέθηκε στην Αθήνα προσκεκλημένος του Γαλλικού Ινστιτούτου για ομιλία με θέμα την "Ευρώπη σε έναν πολυπολικό κόσμο", μίλησε με την αφορμή αυτή στην "Κ.Α." για τη σημερινή διεθνή αρχιτεκτονική.

Ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός

Ζακί Λαϊντί, Κυρ. Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2007-10-07

Τι είναι ακριβώς μια αριστερά του 21ου αιώνα;

Μπορούμε να διατυπώσουμε εδώ ορισμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να την ορίζουν. Η πρώτη έγκειται πάνω απ όλα στο να λέμε και να επαναλαμβάνουμε ότι τον κοινωνικό μετασχηματισμό, για τον οποίο μιλάει τόσο η αριστερά, δεν θα πρεπε να τον σκεφτόμαστε ως επιστροφή στην ισορροπία της «ένδοξης τριακονταετίας» (1945-1975).

Ο νέος κοινωνικός συμβιβασμός

Ζακί Λαϊντί, Κυρ. Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2004-11-28

Το περιεχόμενο και τα διακυβεύματα του ρεφορμισμού αποτελούν ένα μόνιμο θέμα της πολιτικής συζήτησης. Στη δεξιά ο όρος χρησιμοποιείται πολύ συχνά για να νομιμοποιήσει την αλλαγή απέναντι σε μιαν αριστερά που θεωρείται συντηρητική. Στην αριστερά η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη
×
×