Συγκλίνοντας προς το κέντρο

Antony Giddens, La Repubblica, Κυρ.Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2008-04-13

Οποιος κατακτάει το κέντρο του εκλογικού σώματος νικάει, αλλά η προσπάθεια να κατακτήσουν το κέντρο οδηγεί τη δεξιά και την αριστερά να γίνονται όμοιες, ως το σημείο να μην μπορούν να αναγνωριστούν σε σχέση με τις παραδόσεις τους.
×
×