Ποιες επιχειρήσεις με μεγάλα χρέη θα βάλουν λουκέτο

Βασίλης Σ. Κανέλλης, Ημερησία, Δημοσιευμένο: 2016-12-24

«Λουκέτα», ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων προς όφελος των τραπεζών, του Δημοσίου, προμηθευτών, αναγκαστικές αποβολές δύστροπων μετόχων, μετοχοποιήσεις δανείων και πώλησή τους σε τρίτους. Αυτή θα είναι η εικόνα που θα αρχίσει να σχηματοποιείται το 2017 και θα παγιωθεί τα επόμενα τρία, ίσως και περισσότερα χρόνια, για τον επιχειρηματικό χάρτη της Ελλάδας.
×
×