Η μπούρκα και η άρνηση της ανθρώπινης ταυτότητας

Η εξάπλωση του νεοσυντηρητικού Ισλάμ και οι δυτικοί υπέρμαχοι της ελεύθερης επιλογής και της ανοχής

Υasmin Alibhai-Βrown, ΤΟ ΒΗΜΑ, Δημοσιευμένο: 2009-07-16

Είμαι σιίτισα μουσουλμάνα και σιχαίνομαι την μπούρκα. Νιώθω προσβεβλημένη από την «αδιαμφισβήτητη» εικασία ότι οι γυναίκες που καλύπτουν το κεφάλι, το σώμα τους ή και το πρόσωπό τους είναι πιο ευσεβείς και πιο ειλικρινείς από εμένα.
×
×