Οκτώ προϋποθέσεις για αποτελεσματική διακυβέρνηση

Η αναίρεση της αφ’ υψηλού πολιτικής

Αργύρης Πασσάς, Θεόδωρος Τσέκος, Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2005-12-09

Η συγκριτική θεώρηση των στατιστικών μεγεθών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΟΟΣΑ δείχνει ότι, παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα, το ελληνικό κράτος δεν είναι ούτε δραματικά πολυάνθρωπο ούτε υπέρμετρα δαπανηρό.
×
×