Επένδυση στην πρόληψη

Ηλίας Τζηρίτης, Η Καθημερινή, Δημοσιευμένο: 2021-05-25

Πυρκαγιές όπως αυτή στα Γεράνεια Ορη έρχονται να μας θυμίσουν την τεράστια σημασία της πρόληψης έναντι της καταστολής. Δυστυχώς ούτε οι καταστροφές του 2007 ούτε οι ανθρώπινες απώλειες του 2018 δεν στάθηκαν ικανές να αλλάξουν το βασικό δόγμα δασοπυρόσβεσης στη χώρα μας που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο πυρκαγιάς μόνο όταν αυτός συμβεί. Η απάντηση στην αυξανόμενη ένταση των δασικών πυρκαγιών δεν μπορεί να είναι η μονομερής ανάπτυξη των κατασταλτικών μηχανισμών.

×
×