Οταν η Εκκλησία πολιτεύεται

Ελένη Καρασσαβίδου, Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2004-04-02

Οι τελευταίες δηλώσεις του Χριστόδουλου έφεραν πάλι στο προσκήνιο τη διαμάχη μεταξύ κοσμικού κράτους κι Εκκλησίας. Μεθοδολογικά, στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ ελληνικού κράτους και Ορθοδοξίας ξεκινάμε από τη βασική αρχή πως η σχέση μεταξύ των δύο είναι ένα «οικο-συστημικό ζητούμενο».
×