Το μέλλον είναι γυναίκα

Η ισότητα των φύλων στην εργασία και η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας

Christine Lagarde, Τα Νέα, Δημοσιευμένο: 2013-09-27

Σε πολλές χώρες η δημόσια συζήτηση για την ισότητα των δύο φύλων επικεντρώνεται κυρίως στην πρόσβαση που έχουν οι γυναίκες σε ανώτατες θέσεις. Αυτό όμως αποτελεί μόνο μέρος του όλου θέματος. Το βασικό ερώτημα είναι αν οι γυναίκες έχουν ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες για να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας.

×
×