Να σοβαρευτούμε για την κλιματική αλλαγή

Paul Hohnen, New York Times, ppol.gr, Δημοσιευμένο: 2009-07-14

Οι συνήθεις μέθοδοι αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής δεν αρκούν. Συζητάμε σε υψηλό επίπεδο για την κλιματική αλλαγή επί είκοσι χρόνια, και στο διάστημα αυτό η συγκέντρωση θερμοκηπικών αερίων στην ατμόσφαιρα και οι μέσες θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνουν ακατάπαυστα.
×
×