Γιατί δέχτηκα

Μπερνάρ Κουσνέρ, Le Monde, ppol.gr, Δημοσιευμένο: 2007-05-22

Στις κοινωνικές συγκρούσεις στη Γαλλία ή τις διεθνείς εξελίξεις, συμμετείχα πάντα, κι εξακολουθώ να το κάνω, σε όλες τις μάχες που συχνά αναδείκνυαν το μεγαλείο της χώρας μας.
×
×