Αναθεώρηση και ΜΚΟ

Χρήστος Λουτράδης, Δημοσιευμένο: 2007-01-01

Η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί ίσως το σημαντικότερο πολιτικό-κοινωνικό ζήτημα της χώρας τουλάχιστον για την τελευταία δεκαετία με την λιγότερη πληροφόρηση για τον μέσο πολίτη παρόλες τις κοσμογονικές αλλαγές που ενδέχεται να επιφέρουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι του νέο-Έλληνα .
×
×