Τσιμέντο και υπόνομος ο Διακονιάρης στην Πάτρα

Κλείνουν ένα χείμαρρο για να αποκτήσουν λεωφόρο!

Παναγιώτης Παπαθεοδωροπουλος, Υδροοικονομία, Δημοσιευμένο: 2005-04-27

Για μια ακόμα φορά αυτή η χώρα είναι μακριά από τις νέες πολιτικές και τεχνικές βιώσιμης διαχείρισης του αστικού χώρου και των βρόχινων νερών. Για μια ακόμα φορά οι διάφορες ηγεσίες αποδεικνύονται όχι μόνο κατώτεροι των περιστάσεων αλλά συνεργούν σε ένα ακόμα περιβαλλοντικό έγκλημα με αμφίβολα μάλιστα αποτελέσματα για την αντιπλημμυρική προστασία
×
×