Το λεξικό της ευελιξίας

Λουτσιάνο Γκαλίνο, Δημοσιευμένο: 2005-07-31

Για να κατανοήσουμε τι μπορεί να εννοεί όποιος αναφέρει τη λέξη «ευελιξία», μιλώντας κυρίως για την αγορά εργασίας, θα μας ήταν χρήσιμο ένα μικρό λεξικό. Φαίνεται λοιπόν πως όποιος ζητάει μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να αυξηθεί η απασχόληση εννοεί κυρίως:
×
×