Θεσσαλονίκη και δημοτικές εκλογές: Ρήξη με τις καλύτερες παραδόσεις της Αριστεράς

Νίκος Πάντζαλης, Δημοσιευμένο: 2005-10-16

Στην ιστορική της πορεία η Αριστερά αγωνιζόταν για να προκύψουν Δημοτικές Αρχές που θα βρίσκονται δίπλα στα προβλήματα των πολιτών και θα διαχειρίζονται προς θετική κατεύθυνση σημαντικά ζητήματα ποιότητας της ζωής τους. Για το σκοπό αυτό, διαμόρφωνε συνθήκες ευρύτερων συσπειρώσεων και συλλογικοτήτων, διερευνούσε, δρούσε, συνεργαζόταν (εφ` όσον διαμορφώνονταν κατάλληλες προϋποθέσεις).Αυτό γινόταν και στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: Υπεύθυνοι και Συνυπεύθυνοι

Νίκος Πάντζαλης, Δημοσιευμένο: 2005-09-14

Κάθε Σεπτέμβριο, η πόλη φορά τα ενδύματα της δημοσιότητας καθώς στο κορμί της συντελούνται τα επίσημα εγκαίνια των χειμερινών αντιπαραθέσεων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Αφορμή, η Διεθνής Έκθεση που πλέον μόνο αυτό το βήμα (άγονης συνήθως) αντιπαράθεσης έχει να προσφέρει.
×
×