Το προεκλογικό ψέμα

Σταύρος Ιατρού, Δημοσιευμένο: 2003-10-01

Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης έχει ιδιαίτερη έξαρση. Η ανοχή του κρατικού μηχανικού (πολιτικού κατεστημένου, αστυνομία - πολεοδομικά γραφεία), η ανοχή και συμφωνία των τοπικών αρχών και κοινωνιών, τα άμεσα κίνητρα (προηγούμενες νομιμοποιήσεις, παράνομες συνδέσεις με τα δημοτικά δίκτυα ύδρευσης και παράνομη ηλεκτροδότηση δήθεν για κοινωνικούς λόγους, η ανυπαρξία και αδράνεια περίπου ελεγκτικών μηχανισμών καταγραφής αυθαιρέτων και επιβολής κυρώσεων και προστίμων, έχουν δημιουργήσει και δημιουργούν ακόμη την τελευταία γενιά αυθαιρέτων.
×
×