Μεγάλες δυνατότητες στον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ

Κώστας Μάγκλαρης, Δημοσιευμένο: 2008-03-30

Το σημερινό πολιτικό τοπίο (όπως εξάλλου δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις), δίνει μεγάλες δυνατότητες στον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ:

• να δοκιμάσει να αλλάξει – ριζικά – την πολιτική σκηνή,

• να αναπτύξει μία εμπνευσμένη ηγεμονική πολιτική παρουσία,

• να αναδειχτεί ως η κατ΄εξοχή ριζοσπαστική, ανατρεπτική μεταρρυθμιστική δύναμη της ελληνικής κοινωνίας και

• να καταρτίσει ένα πραγματικά αριστερό εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο.
×
×