Και όμως... η κοινωνία κινείται

Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Ημερησία, Δημοσιευμένο: 2008-12-13

Η κοινωνία είναι εδώ! Αυτό αποδείχτηκε με τον πιο περίτρανο αλλά δυστυχώς όχι πιο ευχάριστο τρόπο τις τελευταίες ημέρες. Οι διαδηλώσεις, οι κινητοποιήσεις, οι εξεγέρσεις στις διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ανεξαρτήτως και πέραν από τις ακραίες μορφές και τους βανδαλισμούς μιας μειοψηφίας, απέδειξαν ότι η ελληνική κοινωνία και υπάρχει και κινείται.

Συμμαχία κατά της κρίσης

Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Το Βήμα της Κυριακής, Δημοσιευμένο: 2008-11-30

Οι οικονομικές, δημοσιονομικές και κοινωνικές πολιτικές που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις εμπεριέχουν μια ισχυρή ιστορική διάσταση. Είναι πολιτικές που εξαρτώνται από το στάδιο ωρίμανσης της οικονομίας της αγοράς, το διεθνές οικονομικό σύστημα, τις εθνικές προτεραιότητες και τις περιφερειακές στοχεύσεις.
×
×