Οταν η ΠΑΣΚΕ δεν έβλεπε τον κίνδυνο του ν. 3029/02

Αστέρω Χριστοδουλίδου, Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2005-06-27

Οταν η συνδικαλιστική Αριστερά αντιδρούσε εντονότατα, τότε, με την ψήφιση του ν. 3029/02 προέβλεπε ταυτοχρόνως και τις σημερινές εξελίξεις, όπως όλοι τις βιώνουμε. Η ίδια αντίδραση υπήρξε και στη σειρά των νομοθετημάτων που εισήγαγε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 7 χρόνια της διακυβέρνησής της.
×
×