Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει

Αndrea Canino, Το Βήμα της Κυριακής, Δημοσιευμένο: 2009-08-23

...H Ευρώπη κινδυνεύει να κολλήσει στο τέλμα μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων οι οποίες θα δείξουν στον κόσμο την ανικανότητά μας να επιλέγουμε άμεσα τους άντρες που δύνανται να σταθούν στο ύψος της διεύθυνσης των κομβικών ευρωπαϊκών θεσμών.
×
×