Γιατί δεν πάω στο Προεδρικό

Γιάννης Γιανουλόπουλος, Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2005-07-21

Μετά από μακρά σκέψη και με μεγάλη δυσκολία αποφάσισα να διατυπώσω γραπτώς τα όσα ακολουθούν. Ως δημόσια απάντηση σε μια ευγενική πρόσκληση από το Προεδρικό Μέγαρο, που έλαβα φέτος για πρώτη φορά, να παραστώ στη δεξίωση για την 31η επέτειο της αποκαταστάσεως της Δημοκρατίας.
×
×