Η αναγκαία μεταρρύθμιση του κράτους

Για έναν «Καλλικράτη» της Κεντρικής Διοίκησης

Απόστολος Παπατόλιας, Δημοσιευμένο: 2011-12-30

H σοβούσα οικονομική κρίση ανέδειξε με τον πλέον δραματικό τρόπο τα δομικά και λειτουργικά προβλήματα του ελληνικού κράτους. Στην παρούσα συγκυρία γίνεται ολοένα και περισσότερο επιτακτική η ανάγκη μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε με έναν οριστικό και διατηρήσιμο τρόπο την ανάσχεση του ελληνικού δημοσιονομικού προβλήματος.

Δημαρχοκεντρισμός και 42%

Απόστολος Παπατόλιας, Κυρ. Ελευθεροτυπία, Δημοσιευμένο: 2005-11-27

Η θέσπιση ποσοστού 42% για την εκλογή δημάρχων από τον πρώτο γύρο προκάλεσε εύλογα την έντονη αντίδραση της ΚΕΔΚΕ, καθώς η κυβέρνηση έθεσε με άκρως παραπειστικό τρόπο το μείζον ζήτημα της δημοκρατικής νομιμοποίησης των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
×
×