Χρειάζεται μια ποιοτική αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης της ευρωζώνης

Jean-Claude Trichet, Der Spiegel, ppol.gr, Δημοσιευμένο: 2010-05-19

...Η ελληνική κυβέρνηση καθυστέρησε υπερβολικά να αποδεχτεί την έκταση του προβλήματος και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Εμείς στην «ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα» (ΕΚΤ) προειδοποιούσαμε, δυνατά και καθαρά, πως η κυβέρνηση της Αθήνας όφειλε να δράσει γρήγορα και αποφασιστικά. Σε τόσο απαιτητικούς καιρούς, σε εποχές τόσο μεγάλης νευρικότητας, η ταχεία και αποφασιστική δράση έχει πολύ μεγάλη σημασία.
×
×