Σε συνθήκες κρίσης, η αναδιανομή τροφοδοτεί την ανάπτυξη

Θόδωρος Σακελαρόπουλος, Κυριακάτικη Αυγή, Δημοσιευμένο: 2010-02-14

Είναι προφανές ότι η λειτουργία, οι πόροι και οι παροχές του ασφαλιστικού συστήματος και των συντάξεων πρέπει να υποστηρίζουν δυο βασικούς στόχους: πρώτον, την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τους ηλικιωμένους και συνταξιούχους και, δεύτερον, την αναπτυξιακή ισορροπία και δυναμική μιας οικονομίας.

Το κοινωνικό κράτος σε ιστορική προοπτική

Θόδωρος Σακελαρόπουλος, Το Βήμα Ιδεών - Το Βήμα, Δημοσιευμένο: 2008-11-07

Η κοινωνική πολιτική και γενικότερα οι δημόσιες πολιτικές και οι κοινωνικοί θεσμοί που συγκροτούν αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό κράτος ήταν και είναι προϊόν μιας ιστορικής εξέλιξης που ταυτίζεται με την ωρίμανση του καπιταλιστικού βιομηχανικού συστήματος στα τέλη του 19ου αιώνα.
×
×