Ο «ευρωπαϊκός τρόπος ζωής» για την Ελλάδα είναι η χώρα... hotspot

Κώστας Αρβανίτης, Αυγή, Δημοσιευμένο: 2020-10-01

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάδα και Ευρώπη, τόσο στο ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα συνεχίσει τον αγώνα για αληθινή αλληλεγγύη

Στις 23 Σεπτεμβρίου, ανακοινώθηκε το νέο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Αυτό που θα έπρεπε να σηματοδοτεί την προσπάθεια της Ευρώπης να ρυθμίσει συνολικά τις πολιτικές υποδοχής, μιας και μέχρι σήμερα το βάρος τους φέρουν οι χώρες πρώτης υποδοχής, με την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή.

×
×