1821, μια ανδρική υπόθεση;

Χριστίνα Κουλούρη, Η Καθημερινή, Δημοσιευμένο: 2021-03-23

Λίγο μετά την πτώση του Μεσολογγίου, η Ευανθία Καΐρη, αδελφή του Θεόφιλου, δημοσίευσε ένα θεατρικό έργο με τίτλο «Νικήρατος. Δράμα εις τρεις πράξεις υπό Ελληνίδος τινός συντεθέν», το οποίο αφιερωνόταν «τη ιερά κόνει των υπέρ της Ελλάδος θυσιασθεισών Ελληνίδων». Κεντρικό θέμα του έργου ήταν η ανατίναξη από τον γέροντα Χρήστο Καψάλη (ο «Νικήρατος» του δράματος) της πυριτιδαποθήκης, μετά την αποτυχία της Εξόδου των πολιορκημένων και την είσοδο του τουρκοαιγυπτιακών στρατευμάτων στο Μεσολόγγι.

×
×