Η 28η Οκτωβρίου 1940: Ο αγώνας και η σημασία του

Νίκος Σβορώνος, Αυγή της Κυριακής, Δημοσιευμένο: 2007-10-27

Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, για έναν ιστορικό να συνθέσει και ν απαγγείλει πανηγυρικούς λόγους.

Η φυσική του κίνηση είναι η ανάλυση, πολιτική και κοινωνική, ενός σημαντικού γεγονότος και των άμεσων ή έμμεσων συνεπειών του.

Κινδυνεύει έτσι να μεταβάλει μια εθνική συγκέντρωση, που αποσκοπεί στη διαιώνιση της ιστορικής μνήμης μιας μεγάλης και πολυσήμαντης στιγμής για τον ελληνισμό, σε συνάντηση επιστημονικού ιστορικού συνεδρίου.
×
×