Εργασία: Επιστροφή στην κανονικότητα ή είσοδος σε ένα νέο κόσμο

Ανδρέας Αθανασόπουλος, KReport, Δημοσιευμένο: 2021-05-15

Μιλώντας με φίλους από πρώην εργασιακούς χώρους στο εξωτερικό μαθαίνω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μη-κανονικότητα στο πως σχεδιάζουν οι επιχειρήσεις την
επόμενη ημέρα ειδικά σε ότι αφορά την επιστροφή εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Εκτιμώ ότι και στο τρόπο εργασίας όπως και σε άλλες μεγάλες αλλαγές που βλέπουμε να ξεδιπλώνονται η πανδημία απλά επιτάχυνε τις αλλαγές και εξελίξεις που ήταν αναπόφευκτες. Απλά η επιτάχυνση προκαλεί ζάλη διότι δεν αναμέναμε τόσες αλλαγές τόσο γρήγορα. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα θα αναδείξουν το πόσο δυναμικό είναι το σκηνικό αυτή τη στιγμή.

×
×