Η ιδεολογική πάλη ξεκίνησε!

Olivier Ferrand, Michel Rocard, Eric Maurin, Le Monde, ppol.gr, Δημοσιευμένο: 2008-10-09

Είναι πεποίθησή μας πως βρισκόμαστε στις απαρχές ενός ιδεολογικού αγώνα για μία νέα κοινωνία. Αυτή η διαμάχη θα σφραγίσει την επόμενη περίοδο στη Γαλλία, την Ευρώπη, τον κόσμο.
×
×