Αρθογράφος: Δημήτρη Γ. Χριστοφιλόπουλου - Σελίδα: 1

Καταστροφή του δασικού πλούτου χάριν «αξιοποίησης»

Με την επικείμενη αναθεώρηση

Δημήτρη Γ. Χριστοφιλόπουλου, Ελευθεροτυπία, 25/05/2006

Με την ισχύουσα συνταγματική ρύθμιση του άρθρου 24 και τη φιλοπεριβαλλοντική ερμηνεία της από το Συμβούλιο της Επικρατείας, εμποδίζεται η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, που έχει στόχο την εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων, μέσω της οικοπεδοποίησης των δασών και δασικών εκτάσεων.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι