Αρθογράφος: Elke Ferner - Σελίδα: 1

Nα μεταρρυθμίσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς – Περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωκοινοβούλιο

Elke Ferner, Συνέντευξη, Μεταρρύθμιση, 01/07/2016

Μετά το Brexit πρέπει να γίνουν σκέψεις για το μέλλον της Ευρώπης. Προσωπικά πιστεύω, ότι τώρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία, να μεταρρυθμίσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωκοινωβούλιο.
Στο μέλλον δεν επιτρέπεται ο πιο βραδυκίνητος να δίνει το ρυθμό ή να μπλοκάρει την πρόοδο.
Σε περίπτωση ανάγκης χρειαζόμαστε μια Ευρώπη περισσοτέρων ταχυτήτων, που έχουμε στην πράξη με την Ευρωζώνη και τη συνθήκη του Schengen .
Δεν πρέπει να αποκτήσει ενιαία χαρακτηριστικά η Ευρώπη. Κάθε κράτος-μέλος πρέπει να διατηρήσει την πολιτισμική του ταυτότητα.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι