Αρθογράφος: Αριστείδης Μπαλτάς - Σελίδα: 1

Τα επτά Κ

Αριστείδης Μπαλτάς, Αυγή, 04/01/2016

Κοινωνία. Κίνημα, Κόμμα, Κυβέρνηση, Κράτος, Καθεστώς. Ιδού τα έξι πεδία σχέσεων και σημασιών που διαμορφώνουν το πλαίσιο δράσης της Αριστεράς. Τα πεδία είναι διακριτά: καθένα υπόκειται στους δικούς του προσδιορισμούς και διέπεται από τους δικούς του τρόπους λειτουργίας, κίνησης και μετασχηματισμού. Αλλά ταυτόχρονα αυτά διαπλέκονται με πολλούς κρίκους. Κάθε πεδίο είναι μόνο μερικώς ή σχετικά αυτόνομο ως προς την κοινωνία εν γένει. Ας δούμε κάποιες διασυνδέσεις.

Αρθογράφος

Αριστείδης Μπαλτάς

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι