Αρθογράφος: Gunter Verheugen - Σελίδα: 1

Γιατί οι μικρές επιχειρήσεις είναι σημαντικές για την Eυρώπη

Gunter Verheugen, Ημερησία, 05/06/2006

Δεν είναι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικών που δημιουργούν τις θέσεις εργασίας, αλλά οι επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικών, μπορούν να εξασφαλίσουν τις συνθήκες που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι