Αρθογράφος: Γιώργος Κατσιμπάρδης - Σελίδα: 1

Πολιτεία συντεταγμένη

Κράτος-στρατηγείο με ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση

Γιώργος Κατσιμπάρδης, Ελευθεροτυπία, 17/08/2005

Η ουσιαστική προώθηση της αποκέντρωσης προϋποθέτει βαθιές τομές και ρήξεις με κατεστημένα συμφέροντα, ιδεολογίες και πρακτικές, ώστε να προκύψει μια ριζοσπαστική στη λειτουργία και αποτελεσματική στη δράση της πολιτεία .

Αρθογράφος

Γιώργος Κατσιμπάρδης

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι