Αρθογράφος: Ευαγγελία Φ. Κουβέλη - Σελίδα: 1

Με αφορμή τη συζήτηση για το κοινωνικοασφαλιστικό

Ευαγγελία Φ. Κουβέλη, Αυγή της Κυριακής, 04/11/2007

Η ελάχιστη εκδήλωση της δεσμευτικότητας και του κανονιστικού περιεχομένου των κοινωνικών δικαιωμάτων μπορεί να καθορισθεί, εκτός από την επαρκή γραμματική εξειδίκευσή τους από το Σύνταγμα, και από τον βαθμό ιστορικής συγκεκριμενοποίησης του περιεχομένου τους

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι