Αρθογράφος: Αχιλλέας Μητσός - Σελίδα: 1

Η πρόκληση της έρευνας

Αχιλλέας Μητσός, Το Βήμα, Νέες Εποχές, 04/05/2008

Η έρευνα, μαζί με τη διδασκαλία, είναι ο ένας από τους δύο πυλώνες του πανεπιστημίου. Ωστόσο, κατά πόσον η δημόσια χρηματοδότησή της επηρεάζεται από τις επικρατούσες νεοφιλελεύθερες θεωρήσεις των δημόσιων δαπανών που προβάλλουν δογματικά τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ως τον απόλυτο στόχο, στερώντας ακόμα και από τις κατ’ εξοχήν δαπάνες που αφορούν το μέλλον τη δυνατότητα συγχρηματοδότησής τους και από αυτό το μέλλον;

Η επένδυση στη γνώση ως κεντρική συνιστώσα της αναπτυξιακής πολιτικής

Αχιλλέας Μητσός, Αυγή της Κυριακής, 27/01/2008

Η σχέση της γνώσης με την οικονομική ανάπτυξη είναι επιστημονικά και εμπειρικά τεκμηριωμένη. Κι όμως, μόλις πρόσφατα η πολιτική για την προώθηση της γνώσης βρίσκει τη θέση της στο ευρωπαϊκό αναπτυξιακό υπόδειγμα.

Πρόσφατα κείμενα

Ημερολόγιο κειμένων

Θέματα επικαιρότητας

Αρθρογράφοι